Птиците

Птиците в района на Комплекса са изключително много и разнообразни.
Ако искате да избягате от градския шум и да се насладите на спокойствие и релаксиращите им песни – това е мястото.

Врабците, които цвърчат весело са наоколо. Чуват се приятния зов на гугутките и чудната песен на стърчиопашка. При свечеряване ще се любувате на песента на славея. Можете да видите и да чуете черния дрозд, а през лятото веселото чуруликане на лястовиците. Ако се разходите наоколо ще видите гургулици и доста по-едрия гривяк. През пролетта ще чуете зова на фазана, както и да видите щъркел. Поглеждайки към простора със сигурност ще видите да се реят представители на грабливите – ястреби или соколи. В района има също червеношийка, синигер, орехче, свраки, врани, качулата чучулига, пъстър кълвач и други пойни представители.

Настанявайки се в Комплекс БОЛЯРСКО СЕЛО в Арбанаси, Вие сте сред природата. Насладете се на спокойствието и релаксирайте. Чуйте птиците и просто затворете очи.