Ние работим с Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ .

програма