Как да достигнете до Пещера “Калугерска дупка”.

калугерска дупка
Ако сте с автомобил, най-добре е да спрете в уширението на пътя до табелата на с. Арбанаси, преди ул. Панорамна. В началото на ул. Панорамна, под далекопровода започва пътечка, която заобикаля малка горичка от 4-5 бора и се спуска на юг. След около 250 м. пътеката преминава през малка борова гора и се отправя на югозапад. След още около 300-350 м. се стига до полянка, от която се разкрива красива панорама към Велико Търново и Царевец. Там пътеката прави завой на 180 градуса и продължава да се спуска към така нареченото “Голямо лако”. След около 150 м. пътеката отново прави голям завой. Там има малка беседка, а също и останки от стара римска чешма. Трябва да продължите покрай беседката направо нагоре по дерето, като чешмата ще Ви остане отдясно. След двайсетина метра ще минете покрай малък извор и продължавайки направо след 50 -60  метра се достига входът на пещерата. Отворът и има форма на утроба. Влизането в нея е сравнително лесно до дълбочина около десетина метра. От левия коридор на пещерата пролетно време извира малък поток, който след дъжд или при снеготопене е силен и тогава е наложително да  сте с ботуши. През лятото и есента обаче пещерата е суха.
Търсачите на приключения в миналото са открили в нея изкуствено езеро, което най-вероятно е било използвано за ритуали в древни времена.
Пещерите-утроби се отличават от останалите със своята специфична форма. Някои считат, че в миналото те са били тракийски светилища. Възможно е да са били използвани за окултни дейности още във времената, когато почти всички са почитали богинята Майка. Според геофизика Костадин Димов пещерите са допълнително обработвани, за да може да достига светлина в цялото помещение.
А според теория на покойния траколог Александър Фол, траките са използвали точно такива добре осветени пещери за своите ритуали. Извършвайки тези действия те смятали, че Земята (пещерата-утроба) бива оплодена от Небесния Бог – Слънцето.