За да се достигане до пещера Калугерска дупка  трябва да се следва маркировката на туристическа пътека от източния край на село Арбанаси в близост до Теливизионната кула до “Голямото лако”. Разстоянието е около 500 м. и реално е на около 350 м. южно от табелата при влизане в селото. На завоя на пътеката има малка беседка, а също и останки от стара римска чешма.
Нагоре по дерето, зад чешмата на 50 -60  метра се достига входът на пещерата. Отворът и има форма на утроба. Влизането в нея е сравнително лесно до дълбочина около десетина метра. От левия коридор на пещерата целогодишно извира малък поток, който след дъжд става изключително пълноводен, и е добре влизането да става с ботуши.
Търсачите на приключения са открили в нея изкуствено езеро, което най-вероятно е било използвано за ритуали в миналото.
Пещерите-утроби се отличават от останалите със своята специфична форма. Някои считат, че в миналото те са били тракийски светилища. Възможно е да са били използвани за окултни дейности още във времената, когато почти всички са почитали богинята Майка. Според геофизика Костадин Димов пещерите са допълнително обработвани, за да може да достига светлина в цялото помещение.
А според теория на покойния траколог Александър Фол, траките са използвали точно такива добре осветени пещери за своите ритуали. Извършвайки тези действия те смятали, че Земята (пещерата-утроба) бива оплодена от Небесния Бог – Слънцето.