Арбанаси църкви

Най-старата църква в архитектурния резерват Арбанаси е “Рождество Христово”. Тя е строена в края на ХVІ и началото на ХVІІ век. Представлява каменна постройка с размери 28.80 м на 10.40 метра. Намира се в западната страна на селото, близо до манастира „Св. Никола”. В съседство до църковния двор е била къщата, която е била някогашен метох на Атонските манастири. Там известно време е живял Неофит Рилски. Църквата „Рождество Христово” е най-богато изписаният храм в Арбанаси. Стенописите в наоса (мъжкото отделение) са от 1597 година.
Не пропускайте също Църквите “Св. Архангели Михаил и Гавриил”, “Св. Димитър”, “Св. Атанасий”, “Св. Георги”