Арбанаси история

Най-ранният документ за съществуване на селото е от 1538 година. За Арбанаси споменава и софийският католически епископ Петър Богдан Бакшич, посетил Търново през 1640 г. Той отбелязва, че горе на планината има град, откъдето се вижда цяло Търново и има около 1000 къщи. Мненията за създаване на селището са доста противоречиви, но едно от вероятните е, че то е заселено от български боляри, дошли със селяните си от най-западните краища, след бляскавата победа на Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230 г., когато той завзема и Арбанашката земя. През Средновековието българите са наричали Албания „Арбанашка земя“…
Празникът на Арбанаси е на 15 август – УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, когато селото е пълно с туристи и гости за многобройните мероприятия…
Ето и най-известните обекти, които трябва да се посетят в с. Арбанаси: